Pedagogicko - psychologická poradna Znojmo, příspěvková organizace                                                                                                      

Telefon: +420 515 260 077     E-mail: pppznojmo@skolyjm.cz

DSC 7332
 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 515 26 00 77, 602 543 941
 
 
Vážení klienti
 
Pro osobní konzultace v místě sídla PPP Znojmo jsme k dispozici denně od 8:00 do 14:00 hod.
V ostatních časech dle otevírací doby pak e-mailem či telefonicky (viz kontakty) a osobně dle předchozí domluvy.
 
•Poradenské služby budou organizovány tak, aby bylo minimalizováno setkávání cizích osob ve společných prostorách, aby byla dodržována kritéria pro snížení rizika šíření virového infekčního onemocnění. 

•Podmínkou pro poskytování poradenské služby je prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), které podepíše zákonný zástupce nebo zletilý klient (tiskopis bude k dispozici v PPP).

•Prosíme klienty, aby v případě klinických projevů virového infekčního onemocnění návštěvu v PPP zrušili a vyžádali si nový termín setkání.

•V případě, že dojde k výskytu klinických projevů virového infekčního onemocnění u klientů či zaměstnanců v průběhu poradenské služby, bude tato ukončena, dohodne se náhradní termín schůzky, bude postupováno dle předpisů legislativní povahy, dle nařízení místně příslušné krajské hygienické stanice či ošetřujícího lékaře.
 
V budově naší organizace bude použití respirátoru, zdravotnické obličejové masky nebo obdobného prostředku (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 95% dle příslušných norem proti šíření virových onemocnění využíváno v souladu s legislativou tak, aby nedocházelo k poškozování zdraví a imunitního systému osob. Ve vyjímečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student viděl na ústa učitele, odborného pracovníka, je možné, aby učitel, odborný pracovník použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít a to za podmínky dodržení vzdálenosti alespoň 2m od klientů, žáků, studentů. I nadále fungujeme v režimu zvýšených hygienických opatření (pravidelná dezinfekce stolů, klik dveří, židlí, pomůcek..., dodržování patřičných rozestupů, větrání a prohlášení o bezinfekčnosti).
Děkujeme za spolupráci a pochopení,
tým PPP Znojmo
 
blíže viz Informace MZ
 
Prosíme o trpělivost při vyřizování žádostí o poskytnutí poradenské služby a děkujeme za pochopení!
 
Mgr. Petra Malíková ředitelka
(více v sekci "informační materiály")
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account