Pedagogicko - psychologická poradna Znojmo, příspěvková organizace                                                                                                      

Telefon: +420 515 260 077     E-mail: pppznojmo@skolyjm.cz

DSC 7332
 
 
 
Vážení klienti
•Poradenské služby budou probíhat v plném rozsahu, budou organizovány tak, aby bylo minimalizováno setkávání cizích osob ve společných prostorách.

•Podmínkou pro poskytování poradenské služby je prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), které podepíše zákonný zástupce nebo zletilý klient (tiskopis bude k dispozici v PPP).

•Prosíme klienty, aby v případě klinických projevů virového infekčního onemocnění návštěvu v PPP zrušili a vyžádali si nový termín setkání.

•V případě, že dojde k výskytu klinických projevů virového infekčního onemocnění u klientů či zaměstnanců v průběhu poradenské služby, bude tato ukončena, dohodne se náhradní termín schůzky, bude postupováno dle předpisů legislativní povahy, dle nařízení místně příslušné krajské hygienické stanice či ošetřujícího lékaře.
 
V budově naší organizace bude použití respirátoru, roušky, šátku atp. proti šíření virových onemocnění využíváno v souladu s legislativou tak, aby nedocházelo k poškozování zdraví a imunitního systému osob, aby diagnostické výsledky mohly být validní (např. v případě pozorování motoriky mluvidel, porozumění mluvenému projevu v souvislosti např. s vadou řeči, při zkoušce čtení atp.). I nadále fungujeme v režimu zvýšených hygienických opatření (pravidelná dezinfekce stolů, klik dveří, židlí, pomůcek..., dodržování patřičných rozestupů, větrání a prohlášení o bezinfekčnosti).
Děkujeme za spolupráci a pochopení,
tým PPP Znojmo
 
 
Prosíme o trpělivost při vyřizování žádostí o poskytnutí poradenské služby a děkujeme za pochopení!
 
Mgr. Petra Špačková, ředitelka
(více v sekci "informační materiály")

Uveďte prosím e-mailovou adresu, zaregistrovanou s vaším uživatelským účtem. Na tuto adresu vám bude zasláno vaše uživatelské jméno.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account