Pedagogicko - psychologická poradna Znojmo, příspěvková organizace                                                                                                      

Telefon: +420 515 260 077     E-mail: pppznojmo@skolyjm.cz

DSC 7332
 
 
 
Vážení klienti
 
Pro osobní konzultace v místě sídla PPP Znojmo jsme k dispozici denně od 8:00 do 14:00 hod.
V ostatních časech dle otevírací doby pak e-mailem či telefonicky (viz kontakty).
•Poradenské služby budou organizovány tak, aby bylo minimalizováno setkávání cizích osob ve společných prostorách, aby byla dodržována kritéria pro snížení rizika šíření virového infekčního onemocnění.

•Podmínkou pro poskytování poradenské služby je prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), které podepíše zákonný zástupce nebo zletilý klient (tiskopis bude k dispozici v PPP).

•Prosíme klienty, aby v případě klinických projevů virového infekčního onemocnění návštěvu v PPP zrušili a vyžádali si nový termín setkání.

•V případě, že dojde k výskytu klinických projevů virového infekčního onemocnění u klientů či zaměstnanců v průběhu poradenské služby, bude tato ukončena, dohodne se náhradní termín schůzky, bude postupováno dle předpisů legislativní povahy, dle nařízení místně příslušné krajské hygienické stanice či ošetřujícího lékaře.
 
V budově naší organizace bude použití respirátoru, roušky, šátku atp. proti šíření virových onemocnění využíváno v souladu s legislativou tak, aby nedocházelo k poškozování zdraví a imunitního systému osob, aby diagnostické výsledky mohly být validní (např. v případě pozorování motoriky mluvidel, porozumění mluvenému projevu v souvislosti např. s vadou řeči, při zkoušce čtení atp.). I nadále fungujeme v režimu zvýšených hygienických opatření (pravidelná dezinfekce stolů, klik dveří, židlí, pomůcek..., dodržování patřičných rozestupů, větrání a prohlášení o bezinfekčnosti).
Děkujeme za spolupráci a pochopení,
tým PPP Znojmo
 
 
Prosíme o trpělivost při vyřizování žádostí o poskytnutí poradenské služby a děkujeme za pochopení!
 
Mgr. Petra Špačková, ředitelka
(více v sekci "informační materiály")

Uveďte prosím e-mailovou adresu svého účtu, na tuto adresu vám bude zaslán ověřovací kód. Po obdržení ověřovacího kódu si budete moci zvolit nové heslo.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account