Pedagogicko - psychologická poradna Znojmo, příspěvková organizace                                                                                                      

Telefon: +420 515 260 077     E-mail: pppznojmo@skolyjm.cz

DSC 7332
 
 
V souvislosti s rozvolňováním mimořádných opatření v ČR od 11. 5. 2020 upozorňujeme rodiče, zákonné zástupce a zletilé klienty naší organizace na aktuálně preventivní opatření proti šíření COVID-19 při poskytování poradenské služby:
 
Každý den bude pro veřejnost otevřeno od 7:30 hod. do 14:00 hod.
 
 • Přednostně budou vyřizovány krizové intervence a činnosti související se zahájením povinné školní docházky jako jsou školní zralosti, odklady povinné školní docházky, doporučení pro přijetí do škol nebo tříd zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona.
 • Poradenské služby budou probíhat v plném rozsahu v případech služeb realizovaných v budově ŠPZ.
 • Podmínkou pro poskytování poradenské služby je prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), které podepíše zákonný zástupce nebo zletilý klient (tiskopis bude k dispozici v PPP). Pokud zákonný zástupce nebo zletilý klient čestné prohlášení nepodepíše, nebude poradenská služba poskytnuta. 
 
 • Vstup do budovy zařízení je umožněn pouze klientům a doprovázejícím osobám (s klientem může jít jako doprovod pouze jedna osoba).
   Je vhodné, aby všichni klienti i zaměstnanci zařízení meli ve společných prostorách k dispozici roušku, ústenku, šátek, šál nebo jiný prostředek, který brání šíření kapének a tuto nosili v případě, že nebude možné dodržet doporučený rozestup.
   Každý klient bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
   Klient i doprovázející osoba jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla.
   Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby, je důvodem k ukončení poskytování poradenské služby.
 • Příchody a odchody klientů budou organizovány tak, aby vzájemný kontakt klientů v čekárně byl minimální.
   Mezi osobami v čekárně musí být udržován odstup ca 2 metry, pokud se nejedná o osoby ve vztahu klient – doprovázející osoba.
 • Neprodleně po vstupu musí každý klient i každá doprovodná osoba použít dezinfekci na ruce (k dispozici v PPP). 
   V průběhu poskytování poradenských služeb v místnosti nemusí klienti ani pedagogičtí pracovníci zařízení nosit roušku1, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v průběhu poskytování poradenské služby.
   Při sejmutí si každý klient ukládá roušku do sáčku.
   V případě potřeby mohou být klienti vyzváni, aby si vydezinfikovali nebo umyli ruce.
   V každé místnosti, kde se uskutečňují poradenské služby, je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do zařízení vstoupit.
   Pokud klient vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné, aby okamžitě opustil zařízení. O podezření informuje ŠPZ spádovou hygienickou stanici.
   Pokud se u zaměstnance zařízení příznaky objeví v průběhu práce, resp. poradenských aktivit, zařízení opustí v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek a požadovaného odstupu.
 
 
Prosíme o trpělivost při vyřizování žádostí o poskytnutí poradenské služby a děkujeme za pochopení!
 
 
Mgr. Petra Špačková, ředitelka
(více v sekci "informační materiály")
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account