Pedagogicko - psychologická poradna Znojmo, příspěvková organizace                                                                                                      

Telefon: +420 515 260 077     E-mail: pppznojmo@skolyjm.cz

Kontaktujte nás

Chcete-li více informací, vyplňte tento formulář. Ozveme se vám co nejdříve.

Naše poradna

Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, příspěvková organizace (dále jen PPP Znojmo), patří do systému školských poradenských zařízení. Je zřízena dle §116 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Standardní činnosti pedagogicko-psychologických poraden stanovuje příloha č. 1 k této vyhlášce.

Zřizovatelem PPP Znojmo je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

PPP Znojmo zajišťuje především činnost informační, diagnostickou, poradenskou, intervenční, preventivní
a nápravnou.    

Poradna poskytuje služby dětem, žákům a  studentům (od tří let až po ukončení docházky na střední nebo vyšší odborné či vysoké škole),  jejich rodičům, zákonným zástupcům, pedagogům, vychovatelům a školám, a to  převážně z okresu Znojmo. V případě potřeby spolupracuje PPP i s dalšími institucemi – jako např. s SPC, Ospodem, soudem, s odbornými lékaři atp.

Poradenské služby jsou bezplatné (s výjimkou některých metodických materiálů). Specifikuje je školský zákon 563/2004 Sb. a vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb. v platných úpravách.

Kde nás najdete?

Vytisknout
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account