Pedagogicko - psychologická poradna Znojmo, příspěvková organizace                                                                                                      

Telefon: +420 515 260 077     E-mail: pppznojmo@skolyjm.cz

DSC 7332
 
 
 Vážení klienti,
  • Přednostně budou vyřizovány krizové intervence a činnosti související se zahájením povinné školní docházky jako jsou školní zralosti, odklady povinné školní docházky, doporučení pro přijetí do škol nebo tříd zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona, kontroly PO s personální podporou (asistent pedagoga, školní speciální pedagog, školní psycholog, další pedagog do třídy) u nichž se blíží konec platnosti.
  • Poradenské služby budou probíhat v plném rozsahu v případech služeb realizovaných v budově ŠPZ.
  • Podmínkou pro poskytování poradenské služby je prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), které podepíše zákonný zástupce nebo zletilý klient (tiskopis bude k dispozici v PPP). Pokud zákonný zástupce nebo zletilý klient čestné prohlášení nepodepíše, nebude poradenská služba poskytnuta. 
 
  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do zařízení vstoupit.
  • Pokud klient vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné, aby okamžitě opustil zařízení. O podezření informuje ŠPZ spádovou hygienickou stanici.
  • Pokud se u zaměstnance zařízení příznaky objeví v průběhu práce, resp. poradenských aktivit, zařízení opustí v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek a požadovaného odstupu.
 
 
 
Prosíme o trpělivost při vyřizování žádostí o poskytnutí poradenské služby a děkujeme za pochopení!
 
 
Mgr. Petra Špačková, ředitelka
(více v sekci "informační materiály")
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account