Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3
601 82 Brno

Základní účel zřízení - zajištění pro děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostické, poradenské a metodické činnosti. Poskytování odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovné péče a napomáhání při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání.
Hlavní činnost - poradenská činnost

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • pedagogická poradna

Organizační řád

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, příspěvková organizace
  Jana Palacha 6
  669 02 Znojmo

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, příspěvková organizace
  Jana Palacha 6
  669 02 Znojmo

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí 7:00 – 16:00 
  Úterý 7:00 – 16:00 
  Středa 7:00 – 16:30 
  Čtvrtek 7:00 – 15:00 
  Pátek 7:00 – 14:00 
 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 515 260 077

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.ppp-znojmo.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, příspěvková organizace
  Jana Palacha 6
  669 02 Znojmo

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  pppznojmo@skolyjm.cz

 • 4.8 Datová schránka

  7n22y9p

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 86-4403310247/0100

6. IČO

70841683

7. DIČ

Organizace není plátcem DPH

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

  Dokumenty

 • 8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: pppznojmo@skolyjm.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 7n22y9p

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, příspěvková organizace, Jana Palacha 6, 669 02 Znojmo

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel/ka organizace, v případě jeho / její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce / zástupkyně organizace, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Pedagogicko-psychologické poradně Znojmo, p.o. poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.

Další informace ke stažení